Stadsnatuur

Steeds meer gemeenten in Nederland zetten schaapskuddes in om het openbaar groen te beheren. Zo ontwikkelen ze op duurzame wijze meer natuur in de stad. De argumenten om stadsbegrazing met schaapskuddes op te starten kunnen heel uiteenlopend zijn. Beleving, ecologisch beheer, natuur in de stad maar ook stadslandbouw kunnen daarbij genoemd worden.

Natuur in de stad

In veel gemeentes kiest men om openbaar groen op ecologische wijze te gaan beheren. Het ontwikkelen van natuurwaarden in stadsparken en recreatiegebieden wordt dan de doelstelling. Er wordt gewerkt aan ecologische samenhang en stadsnatuur hoort vaak tot de ecologische hoofdstructuur. De inzet van schaapskuddes kan bijdragen aan de na te streven doelstellingen. Vaak vindt men in de stadsnatuur een afwisseling van natuurgraslanden, waterpartijen, struweel en bos. Grazend met de kuddes kan hier een fraai landschapsbeeld worden gecreëerd waarbij de diverse landschapsvormen in elkaar overlopen met een afwisseling van open, halfopen en meer gesloten beelden.
 

Duurzaamheid

Een steeds belangrijker argument om te grazen in het openbaar groen is hoge mate mate van duurzaamheid van de beheermethode. Begrazing is natuurlijk milieuvriendelijk, er is geen brandstof nodig en er is geen geluidsoverlast. Het beheer is CO2-neutraal en past ook goed in de aanpak van cradle to cradle.
 
 
 
 
 

Stadslandbouw

De laatste tijd wordt veel gesproken over mogelijkheden om het groen in de stad meer te gaan inzetten voor stadslandbouw. Dit vanwege de betrokkenheid van de burger bij het beheer van het openbaar groen, maar stadslandbouw kan op bescheiden wijze ook bijdragen aan het beschikbaar komen van voedsel voor de steeds groter wordende wereldbevolking. Schapenbegrazing in de stad is natuurlijk ook een vorm van stadslandbouw. Er wordt immers lamsvlees geproduceerd met de ingezette kuddes. Steeds meer wordt door de eigenaren van schaapskuddes ook ruwvoer gewonnen in de stad. Het gras uit de natuurweides die de kuddes hebben helpen ontwikkelen dient na de bloeiperiode als prima wintervoer voor de dieren.
 
 

Beleving

Een kudde in de stad is uiteindelijk ook gewoon leuk. Het brengt een stuk beleving voor de burger maar biedt ook mogelijkheden voor educatieve en recreatieve projecten. Op tal van plaatsen bestaan er samenwerkingsvormen tussen schaapskuddebeheerders en organisaties op het gebied van natuur- en milieu-educatie. De thuisbasis van de kudde is vaak ook een plaats waar zorgprojecten worden opgezet.  Op de schapenboerderijen of schaapskooien worden vaak horeca-zaken opgezet.
 
 
 
 
Sluit Menu